biologische landbouw

Natuurlijk bio

Wat is biologische landbouw?

De teelt van biologische gewassen verschilt in een aantal fundamentele zaken van de teelt van gangbare groenten (niet-biologisch). Bij het telen van biologische gewassen wordt er namelijk rekening gehouden met de bestaande ecosystemen en worden er geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Daarnaast wordt er ook in de gehele biologische keten van telen, verwerken, verpakken en verzenden rekening gehouden met de druk op het milieu en de biodiversiteit.

“Waar het mogelijk is, kiezen wij voor duurzaam!”

BioQrops Sales manager Joos Poppe

Joos Poppe

“Een goede bodem betekent een goed product.”

Gele biologische uien verwerking

Waarom bio?

Respect voor de natuur. Goed zorgen voor de aarde. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Iedereen heeft wel een idee of een gevoel bij het woord biologisch. 

Maar wat is het nou precies?

De biologische landbouw vertrouwt op de ecologische processen, biodiversiteit en lokale kringlopen die al aanwezig zijn op het land. De gezondheid van de bodem is het belangrijkste voor de teler, zeker omdat de biologische teler minder kan bijsturen in de teelt omdat er geen gebruik gemaakt mag worden van chemische gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest. Vertrouwen op het proces van de natuur met als basis een gezonde bodem. Dat is de basis een goede kwaliteit.

Daarom combineert de biologische landbouw traditie, wetenschap en innovatie.

Bloemenranden met Faselia tegen trips - Biologische gewasbescherming

Hoe herken ik een bio product?

Biologische groenten kan je makkelijk herkennen aan de term “bio” of “biologisch”, wettelijk wordt deze term beschermt door de Europese Unie. Omdat “bio” of “biologisch” beschermde termen zijn worden biologische producten vanaf de teler tot en met het verkooppunt gecontroleerd en getraceerd.

BioQrops is bijvoorbeeld gecertificeerd onder Skal nummer: 111660 NL-BIO-01 dit nummer wordt gebruikt op alle groentes die worden geleverd door BioQrops.

Biologische gele uien

Traditionele landbouw

Traditiegetrouw maakt de landbouw gebruik van vruchtwisseling (wisselteelt), wat inhoudt dat er op een perceel verschillende gewassen met elkaar worden afgewisseld. Bij BioQrops houdt dit in dat gewassen elkaar ieder jaar afwisselen met een ruime rotatiecyclus, waarin rustgewassen zoals luzerne en gras-klaver slim worden geteeld. Daarnaast worden er groenbemesters geteeld na de gewassen om het percentage organische stof en het stikstofgehalte in de bodem te verhogen. 

Luzerne, gras-klaver en groenbemesters helpen de bodemstructuur te verbeteren. De groenbemesters staan vaak tot ver in de winter groen op het land wat goed is voor de bodemstructuur, maar ook voor het bodemleven, wat door de groenbemester gevoed wordt. De grond waarop de gewassen groeien is daardoor voller en rijker van aard, omdat de grond de rust krijgt om te herstellen van intensievere gewassen. Daarnaast draagt het bij aan een gebalanceerd bodemleven in de grond.

Deze manier van biologische en duurzame manier van telen draagt bij aan de bodemstructuur en bodemleven. 

 

Hectare
uien
0
Hectare
wortels
0
Hectare
aardappels
0
Hectare
gember
0
Biologische gele uien

Innovatie en landbouw

De innovaties op het gebied van biologische teelt zijn enorm gegroeid in de laatste jaren en blijven zich sterk doorontwikkelen.  Door de inzet van deze ontwikkelingen op zowel teelt als technisch vlak is er meer efficiëntie op het gebied van onkruiddruk, inzet van arbeid, maar worden er ook hogere opbrengsten en excellente kwaliteit behaald.

Biologische wortel

Bio en techniek

De techniek is voortdurend in ontwikkeling. Door te werken met GPS en cameraherkenning worden machines zo geprogrammeerd dat zij het gewas en het onkruid feilloos uit elkaar kunnen halen. In de nabije toekomst is het de ambitie van BioQrops om onkruidrobots in te zetten. Wij zijn momenteel bezig om praktijkmatige proeven uit te voeren met deze vormen van onkruidbestrijding.

BioQrops Marketing manager Gerdien Poppe

Gerdien Poppe

‘In Nederland is er veel kennis en expertise over landbouw en techniek aanwezig, dat maakt het werk heel leuk en uitdagend.’

Landbouw in harmonie met de natuur

Natuurlijke vijanden

Dat de biologische landbouw geen chemische gewasbeschermers gebruikt mag duidelijk zijn. Om toch de gewassen te beschermen tegen plagen zoals trips (aaltjes) en andere teeltbedreigingen voor vollegrondsgewassen kan er gebruik gemaakt worden van natuurlijke vijanden of plantversterkende middelen.

Natuurlijke vijanden zijn levende organismen zoals insecten, aaltjes, bacteriën en schimmels. Deze organismes komen al voor in de natuur en vormen de basis van biologische bestrijding. Voor biologische telers is het belangrijk dat deze levende organismen zich ook op de juiste momenten ontwikkelen.

BioQrops houdt de laatste ontwikkelingen goed in de gaten en heeft momenteel al praktijkproeven in diverse gewassen met natuurlijke vijanden om bijvoorbeeld trips of luizen te bestrijden. Met de inzet van bloemenranden worden natuurlijke vijanden gelokt als basis voor de biologische bestrijding. De natuurlijke vijanden als bijvoorbeeld gaasvliegen, lieveheersbeestjes en roofmijten worden in diverse gewassen uitgezet om een plaag te bestrijden. 

IMG 5711 220111 Untitled Kopie

Arbeid en landbouw

Innovaties op het gebied van landbouw zijn over het algemeen om efficiënter te kunnen werken en kosten te kunnen drukken. Arbeid wordt daardoor ook steeds een groter knelpunt voor de landbouw. Omdat biologische landbouw meer gebruik maakt van seizoenarbeiders, is de huidige lijn van innovaties gericht om minder afhankelijk te zijn van mensen en meer automatisering toe te passen. Technische innovaties zoals de onkruidrobot liggen ook in deze lijn. 

Bio en bewaren

Ook in de biologische landbouw is de bewaarbaarheid van grote betekenis. Hierbij is een gezond gewas in de basis van belang.

Voor de bewaring van onze vollegrondsgewassen maakt BioQrops gebruik van verschillende bewaar opties zoals koeling en condens drogen. Wij kijken per product, perceel en teler naar de beste bewaar en afzetstrategieën om het maximale resultaat te behalen.

Contact BioQrops Sales manager Rudie Ensing

Rudie Ensing

“Een ui kan nooit beter uit de bewaring komen dan dat het erin is gegaan. Het is geen ziekenhuis.”

Natuurlijk bio

begint bij de keuze voor het juiste ras

Innovaties op het gebied van zaadveredeling en de selectie en keuze voor robuuste rassen (gewas rassen met een sterke weerstand en resistenties) zijn van groot belang in de stijgende opbrengst van biologische groenten. Want gemiddeld zijn de opbrengsten van biologische gewassen per hectare namelijk lager dan gangbaar geteeld. 

Doordat de rassen beter bestand zijn tegen specifieke klimaatveranderingen, ziektes en andere invloeden, is de teler zekerder van een goede opbrengst en een gezond houdbaar product.

BioQrops kijkt samen met partners in de sector naar oplossingen voor robuuste rassen. 

Meer informatie over specifieke gewassen?
Neem contact met ons op.

biologische aardappelen

De beste groenten. altijd bio.

Het biologische groenten assortiment van BioQrops blijft zich uitbreiden. Bekijk hier alle producten.